,

Blogisarja, osa 3 – Lähtisitkö sinä tekemään hoitotyötä etänä? 

Kolmiosaisessa blogisarjassa hoitoalan asiantuntijamme kertovat omat kokemuksensa etähoidosta ja siitä, mitä uutta etänä tapahtuva hoitotyö on tuonut mukanaan. 

Meillä Oiva Healthilla on kolme sairaanhoitajaa asiantuntijoina etähoito palveluissamme: Eija Kakko, Päivi Soininen ja Hanna-Mari Smolander.  Heistä jokainen on jossain vaiheessa uraa joutunut käymään sisäisen keskustelun itsensä kanssa siitä, uskooko siihen, että hoitotyötä voidaan tuottaa asiakkaille yhtä laadukkaasti kuin silloin, kun tapaa asiakkaan kasvotusten. Tämä keskustelu on käyty niin kotiin vietävien palveluiden kuin etävastaanottopalveluidenkin osalta. Oletko sinä jo käynyt tätä keskustelua itsesi tai kollegoidesi kanssa? 

Blogisarjamme viimeisessä osassa etähoidon asiantuntija Hanna-Mari Smolander kertoo mm. minkälaista muutostyötä on tarvittu kotihoidon palveluiden kehittämisessä hänen työuransa aikana. Hanna-Mari on koulutukseltaan sairaanhoitaja. Hän on työskennellyt useissa erilaisissa projekteissa ennen Oiva Healthille siirtymistä. Esimerkiksi Ikaalisten kaupungilla hän on organisoinut kotisairaalatoiminnan käyttöönoton, sekä kouluttanut henkilöstön toimintaan.  Hanna-Mari on toiminut projektipäällikkönä Evondos lääkerobotin käyttöönotossa Ikaalisten kotihoitoon ja mielenterveyspalveluihin sekä Oiva Healthin käyttöönotossa kotihoidon asiakkaille. Hanna-Marilta löytyy kokemusta niin perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon kuin erikoissairaanhoidon puolelta. 

Esihenkilöiden tuen merkitys palveluiden kehittämisessä 

Hanna-Mari Smolander kertoo oman näkemyksensä siitä, miten etähoiva on muuttanut tapaa tehdä hoitotyötä, sekä opastaa muita ammattilaisia etähoivan käyttöön. 

Muistaakseni oli vuosi 2018. Olin jättänyt erikoissairaanhoidon pölyt yliopistosairaalan käytäville reilu vuosi aikaisemmin. Lapseni aloitti peruskoulun silloin ja halusin tehdä työtä omalla paikkakunnalla. Minulle ei ollut kokemusta kotihoidosta, mutta vuosien kokemusta annettavaksi uusille kollegoilleni edellisestä työstäni. Olin saanut ympärilleni ihania työkavereita ja mikä parasta loistavat esimiehet. Loistavat, koska minulla oli ns. vapaat kädet kehittämistyölle kotihoidossa. Työyhteisössä vallitsi kiireen ilmapiiri. Se oli jotenkin tilanne mihin oli vain totuttu. 

”Vapaat kädet” konkreettisesti tarkoitti esimiesteni vahvaa tukea kehittämistyölle. Olin lukenut digitaalisista palveluista, joita voitaisiin hyödyntää myös kotihoidossa. Saimme luvan osallistua pilottiin. Nyt oli mahdollisuus tehdä kiireelle jotakin. Projektipäällikön työssä pilotin eteenpäin vieminen ei olisi ollut realistista siinä kiireessä, jos en olisi saanut aikaa suunnitella ja toteuttaa etähoivan jalkauttamista kotihoidon arkeen.  

Haasteet uuden toimintamallin aloittamisessa 

Haasteita?! No, tuli enemmän kuin olin kuvitellut. Asiakkaat löysin helposti. Piti muuttaa ajatukseni vain kriittisemmäksi: puolesta tekemisen malli, johon kotihoidossa olimme tottuneet, olikin käännettävä asiakkaan omaa toimintakykyä ylläpitäväksi ja edistäväksi malliksi. Huomasin, että olimme jopa aliarvioineet asiakkaan omaa toimintakykyä, joten arviointia piti jokaisen asiakkaan kohdalla tehdä uudelleen. 

Omaiset! No, todellakin. Omaisyhteys oli ns. myytävä omaiselle, jotta he pystyivät luottamaan, että oma äiti ja isä pystyikin toimimaan tabletin kanssa omassa kodissaan. Kotihoidon palvelu johon omaiset olivat tottuneet tulikin muuttumaan ja se aiheutti myös suurta epäilystä. Tämä vaati kotihoidon hoitajalta pitkäjänteisyyttä: piti ottaa yhteys omaiseen asiakkaan laitteelta, näyttää kuinka ikäihminen osasi toimia myös itsenäisesti ja osoittaa kuinka asiakas oli itse tyytyväinen.   

Mutta todellisuudessa suurimmat haasteeni olivat ihanat kollegani. He olivat ystäviäni ja uuden tavan omaksuminen työhön tuntui todella haasteelliselta. Eihän meillä kenelläkään ollut tästä kokemusta ja ilmapiiri jopa kiristyi työyhteisössä. Muistan että oli aamuja, kun sain ryöpyn niskaani astellessani toimistoon, kuinka voinkaan kuvitella tietyn asiakkaan kohdalla hänen pärjäävän etähoivalla. Kuinka typerästi olin valikoinut asiakkaan tähän palvelumalliin jne.

Sen jälkeen, kun saimme ensimmäiset 10 laitetta kentälle, mutta saimme pitää hoitajaresurssimme entisellään ja aikaa säästyi hurjasti matkoista loi työyhteisöön uskon etähoivasta. Ja kuinka hienoa oli hoitajien huomata, että nämä asiakkaat aidosti odottivat jo yhteydenottoa. Tämän kautta löytyi ihan uusi tatsi työyhteisössä. Ja palvelun alussa työyhteisön kiristynyt ilmapiiri parani huomattavasti.  

Jälkikäteen olen tullut siihen tulokseen, että kiire, väsymys ja tuskastuminen oli suurin syy vastustukselle. Mutta me selätimme tämän! Ja asiakkaita on entistä enemmän etähoivassa mukana. 

Perustimme jopa asiakkaita varten henkilökunnasta virkistystoimikunnan. Aikaa jäi ja pystyimme antamaan asiakkaille jotain ekstraa. Kesä oli lämmin ja torikahvilat saivat iloisia ikäihmisiä vieraakseen. Kuljetimme jopa asiakkaita polkupyörällä kaupungilla. Säästöt niin ajassa, matkakuluissa ja sairaslomakuluissa oli todella merkittävät. Työstä tuli mukavaa ja aito halu tehdä merkityksellistä työtä parani ja työyhteisö voi hyvin. Sana työhyvinvointi sai todellisen merkityksen. Voiko parempaa tulosta edes toivoa?  

Halu vaikuttaa ja olla mukana kehityksessä 

Etähoivan käyttö on tuonut kotihoitoon uudenlaisen, ennaltaehkäisevän ja kuntouttavankin tavan toteuttaa hoitotyötä. Sosiaaliset kontaktit ovat lisääntyneet, asiakkaat ovat virkeämpiä, toimintakykyä ylläpidetään.  

Tällä hetkellä saan tehdä tätä upeaa työtä päätoimisesti. Pääsen auttamaan organisaatiota jalkauttamaan etähoivaa toimintaansa, jotta he löytävät loistavan ratkaisun tuottaa laadukasta niin asiakasta kuin ammattilaistakin palvelevaa hoitotyötä. 

On ollut huikeaa nähdä, kuinka digitaaliset palvelut ovat jalkautuneet organisaatioihin ja ammattilaiset sekä asiakkaat voivat paremmin. Tämä malli on jatkossa uusi normaali tapa toimia. 

Kannustan kokeilemaan avoimin mielin uutta tapaa tehdä työtä ja haastamaan vanhat toimintatavat uuteen ympäristöön. Vain innostumalla, kokeilemalla ja välillä vähän kompuroimallakin, voimme kehittää palveluita asiakkaita paremmin palveleviksi ja mahdollistaa hyvä elämä kotona mahdollisimman pitkään. 

Lukijoille tahdon viestiä, että älkää luovuttako, uskokaa itseenne ja luokaa yhdessä työkavereidenne sekä esihenkilöidenne kanssa työpaikka, jossa on mukava aloittaa työvuoronsa. 

Lukuvinkki

Lue myös blogisarjamme aikaisemmat kirjoitukset. Ensimmäisessä osassa Eija Kakko jakaa kokemuksiaan kotihoidon muuttuneesta ympäristöstä ja etähoidosta. Päivi Soininen tarkastelee blogimme toisessa osassa erityisesti etäpalveluiden maailmaa sosiaali- ja terveydenhuollon puolella.

Ajankohtaista

Kaikki artikkelit