Hyvinvointipalveluiden Digialusta

Oiva Healthin kehittämä Hyvinvointipalveluiden Digialusta on suunniteltu yhteistyössä julkisen sote-sektorin ammattilaisten kanssa. Digialustan kehityksen kaikissa vaiheissa on huomioitu erityisesti hyvinvointialueiden tarpeet.

Alustamme avulla digitaaliset hyvinvointipalvelut on mahdollista tuottaa yhdellä digialustalla terveydenhoidossa, sosiaalipalveluissa sekä kotiin vietävissä palveluissa. Mahdollistaen samalla tulosalueiden väliset ammattilaisten etäkonsultaatiot.

Markkinoiden ainoa alusta, joka yhdistää sote-avopalveluiden ja kotiin vietävien palveluiden digiasioinnin

Yksi alusta kaikille hyvinvointipalveluille

Oiva Health on markkinoiden ainoa sähköisen asioinnin palvelualusta, joka mahdollistaa kaiken ikäisille kansalaisille helpon pääsyn sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin etänä. Myös niille, joiden toimintakyky on jo merkittävästi heikentynyt.

Brändättävissä hyvinvointialueiden ilmeelle

Modulaarinen alusta – tukee vaiheittaista käyttöönottoa

Kriittisen ICT-ratkaisun valmius – 99,9% saavutettavuudella

Vuosittain yli 1,5M digikäyntiä

Kehitetty yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa

Ei pelkästään terveydenhuollon ratkaisu – yhdistää samalle digialustalle myös sosiaalihuollon ja kotiin vietävien palveluiden ammattilaiset sekä asiakkaat

Oiva Health Digialustan moduulit

Digiklinikka

Digiklinikka on suunniteltu mahdollistamaan sekä nopeasti käyttöön otettavat chat- ja videovastaanoton palvelukanavat, että myös laajemmat sähköisen asioinnin kokonaisuudet. Tarvittaessa palvelumoduuli on mahdollista räätälöidä vastaamaan hyvinvointialueiden yksityiskohtaisimpiakin tarpeita.

Lue lisää

Digihoiva

Digihoiva auttaa ennaltaehkäisevässä hoidossa, tuo asiakkaalle turvaa ja lisää onnellisuutta. Digihoivassa yhdistyvät kotihoidon etähoivakäynnit, turvahälytysten vastaanotto ja käsittely, sekä hyvinvointitiedon hyödyntäminen.

Lue lisää

Etäkonsultaatio & Etädiagnostiikka ammattilaisten väliseen yhteydenpitoon

Etäkonsultaation avulla ammattilaisten välinen yhteydenpito ja viestintä tehostuu. Etäkonsultaatio mahdollistaa esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliset konsultaatiot sekä hoitajavetoisten päivystys- ja kotisairaalapalveluiden tuottamisen.

Lue lisää

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitkä ovat Oiva Health Digialustan hyödyt hyvinvointialueille?
  • Asiakasohjauksen palvelupolut voidaan rakentaa yhden digialustan ympärille koko hyvinvointialueen tasolla
  • Monipalvelu-asiakkaiden hoito digitaalisesti helpottuu. Esimerkiksi mielentereveyspalveluiden asiakkaalle voidaan tuottaa yhdeltä digialustalta sekä sosiaalihuollon, että perusterveydenhuollon digipalveluita.
  • Toiminnalliselta tilalta heikentyneiden asiakkaiden pääsy digipalveluihin paranee. Esimerkiksi kotihoidon asiakas pääsee helpommin perusterveydenhuollon etälääkärin palveluihin.
  • Tulosalueiden välinen sisäinen kommunikaatio tehostuu Etäkonsultaation avulla.
  • Yhden alustan kautta säästöjä teknologiakustannuksissa (ei useita ylläpidettäviä järjestelmiä)
Kuinka nopeasti Oiva Health Digialusta on käyttöönotettavissa?
  • Käyttöönotot suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa. Usein käyttöönottoon sisältyy myös palveluprosessien määrittelyä sekä uusien toimintamallien jalkauttamista. Nämä vaikuttavat käyttöönoton pituuteen.
  • Digiklinikka-moduulin tekninen käyttöönotto on mahdollista toteuttaa jopa muutamassa päivässä chat- ja videovastaanoton osalta. Laajempi alustan käyttöönotto kestää kuukaudesta pariin kuukauteen.
  • Myös Etäkonsultaation moduuli on mahdollista ottaa käyttöön nopeasti parin päivän vasteajalla.
  • Digihoivan käyttöönottovalmius on muutamassa viikossa. Yleensä Digihoivan puolella vaaditaan palveluprosessien suunnittelua ja uusien toimintamallien jalkauttamista, joka pidentää käyttöönoton aikataulua.

Ajankohtaista

Kaikki ajankohtaiset