,

Blogisarja, osa 1 – Lähtisitkö sinä tekemään hoitotyötä etänä?

Blogisarja, osa 1

Kolmiosaisessa blogisarjassa hoitoalan asiantuntijamme kertovat omat kokemuksensa etähoidosta ja siitä, mitä uutta etänä tapahtuva hoitotyö on tuonut mukanaan.

Meillä Oiva Healthilla on kolme sairaanhoitajaa asiantuntijoina etähoito palveluissamme: Eija Kakko, Päivi Soininen ja Hanna-Mari Smolander.  Heistä jokainen on jossain vaiheessa uraa joutunut käymään sisäisen keskustelun itsensä kanssa siitä, uskooko siihen, että hoitotyötä voidaan tuottaa asiakkaille yhtä laadukkaasti kuin silloin, kun tapaa asiakkaan kasvotusten. Tämä keskustelu on käyty niin kotiin vietävien palveluiden kuin etävastaanottopalveluidenkin osalta. Oletko sinä jo käynyt tätä keskustelua itsesi tai kollegoidesi kanssa?

Eija Kakko on hyvinvointi- ja turvateknologioiden asiantuntija, jolla on taustallaan vuosien kokemus julkisella sektorilla sekä sairaanhoitajan työstä että erilaisista kehitystehtävistä. Eija on saanut runsaasti kiitosta auttaessaan kymmeniä organisaatioita etäpalveluiden käyttöönotossa ja henkilökunnan kouluttamisessa.

”Jokaisen uuden organisaation kanssa on aina yhtä kiinnostavaa ja erilaista aloittaa työskentely. Parasta onkin nähdä, miten upeasti ammattilaiset ottavat uuden toiminnan haltuun saaden myös loppuasiakkaat vakuuttumaan”, kertoo Eija.

Ikkuna asiakkaan kotiin

Kun minä, Eija Kakko, aloitin vuonna 2014 omaa uraani kotihoidossa käytössä olevan etähoivan parissa ajattelin, että etähoiva sopii kyllä kotihoidon asiakkaille, mutta ei esimerkiksi mielenterveys- tai vammaispalvelun asiakkaille. Voi kuinka väärässä olinkaan tuolloin.

Ilokseni olen saanut huomata, että etähoiva sopii todella monille asiakasryhmille. Etähoidolla voi hoitaa paljon sellaista, mikä ei vaadi fyysistä kosketusta. Mikä etähoidossa tuli itselleni yllätyksenä on se, miten tiivis tapahtuma etähoivayhteys asiakkaan kanssa on. Siinä todellakin pitää olla läsnä koko ajan. Toisin kuin kotona käydessä, jossa voi jutellessa asiakkaan kanssa samalla puuhastella muutakin.

Ilahduttavaa on ollut myös se, että etähoiva tapahtumassa näkee niidenkin asiakkaiden kotiin, jotka muuten saattaisi nähdä vain vastaanotolla terveysasemalla. Olen siis saanut näiden vuosien aikana  usein kokea, että pystyn sairaanhoitajana / asiantuntijana kohtaamaan eri asiakasryhmien asiakkaita yhtä laadukkaasti etähoivan avulla kuin kasvokkain tapaamisessa. Tätä samaa viestiä olen jo vuosia vienyt myös muille kollegoilleni.

Kokemuksieni perusteella voin todeta, että etäpalvelut voivat parhaimmillaan täydentää ja tukea terveydenhuoltoa palveluiden tuottamisessa erilaisille asiakkaille. Myös etähoivasta saatujen asiakaspalautteiden perusteella etähoiva lisää turvallisuuden tunnetta ja vähentää yksinäisyyttä. Palvelu lisää myös sosiaalisia kontakteja, kuten ryhmässä tapahtuvat aktiviteetit, joissa asiakkaat voivat keskustella toistensa kanssa.

Näillä ajatuksilla aurinkoista alkutalvea kaikille toivottaen,

Eija Kakko

Virtual Care – Consulting Lead

Ajankohtaista

Kaikki artikkelit