,

Blogisarja, osa 2 – Lähtisitkö sinä tekemään hoitotyötä etänä?

Kolmiosaisessa blogisarjassa hoitoalan asiantuntijamme kertovat omat kokemuksensa etähoidosta ja siitä, mitä uutta etänä tapahtuva hoitotyö on tuonut mukanaan.

Meillä Oiva Healthilla on kolme sairaanhoitajaa asiantuntijoina etähoito palveluissamme: Eija Kakko, Päivi Soininen ja Hanna-Mari Smolander.  Heistä jokainen on jossain vaiheessa uraa joutunut käymään sisäisen keskustelun itsensä kanssa siitä, uskooko siihen, että hoitotyötä voidaan tuottaa asiakkaille yhtä laadukkaasti kuin silloin, kun tapaa asiakkaan kasvotusten. Tämä keskustelu on käyty niin kotiin vietävien palveluiden kuin etävastaanottopalveluidenkin osalta. Oletko sinä jo käynyt tätä keskustelua itsesi tai kollegoidesi kanssa?

Päivi Soininen on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla, kätilö YAMK. Päivi on työskennellyt niin sairaanhoitajan, kätilön kuin digitalisaation kehittämisen työtehtävissä ennen siirtymistä Oiva Healthille. Viimeisin työkokemus Päivillä on hanketyöntekijänä Tulevaisuuden sote-keskus hankkeessa Kysteri PSSHP alueella. Hankkeessa hänen tehtäviinsä kuului muun muassa sähköinen asiointi ja etä- ja mobiilipalvelut.

Lämpimiä asiakaskohtaamisia

Päivin kokemus etäpalveluista muuttamassa tapaa tehdä hoitotyötä on  seuraavanlainen.

Olen työssäni pitänyt etävastaanottoja, ollut ottamassa niitä käyttöön sekä laajentanut etävastaanoton käyttöä organisaatioissa. Henkilökohtaisesti tunnustaudun etäasioijaksi aina kun se on mahdollista. Etävastaanotolla asiointi on parhaimmillaan helppoa, edullista sekä ekologista. Suomessa olemme tottuneet, että välimatkat voivat olla pitkiä ja terveyspalvelutkin ovat usein keskittyneet alueittain. Entä jos voisimme saada saman palvelun omalle kotisohvalle? Kaikkea emme voi hoitaa etänä, eikä se ole tarkoituskaan.

Etävastaanotolla asiointi on parhaimmillaan helppoa, edullista sekä ekologista.

Hoitotyön arjessa on kuitenkin monia asiakaskohtaamisia, joihin etävastaanotto sopii hyvin. Hoitajana olen huomannut myös, että yhä useammin myös asiakkaat toivovat etäpalveluita ja valmiudet käyttää näitä kasvavat koko ajan. Toisaalta usealla alueella myös ammattilaisten saatavuus on rajoittunutta ja etävastaanotot voivat parantaa palveluiden saatavuutta näille alueille.  Joskus etävastaanotolla on mahdollista saada todenmukaisempi kuva esimerkiksi toimintakyvystä, kun asiakas toimii omassa tutussa ympäristössään.

Etänä tapahtuva potilasohjaus vaatii omien toimintatapojen tarkastelua ja voi pakottaakin miettimään omia työtapoja uudelleen – olipa kyse sitten etävastaanotto- tai etähoivatyöstä. Työssä asiantuntijana etähoivan maailma on avautunut minulle aivan uudella tapaa. Olen päässyt seuraamaan etähoivan ammattilaisia työssään ja on ollut ilahduttavaa huomata, miten lämpimiä kohtaamisia voidaankaan etähoivan kautta tuottaa. Yksikään kohtaaminen ei ole ollut vain voinnin tarkastamista kuvayhteydellä, vaan täynnä läsnäoloa ja välittämistä.

Hyvää vuodenvaihdetta & iloa etäpalveluiden kehittämiseen toivottaen,

Ajankohtaista

Kaikki artikkelit