Digihoiva – Turvaa ja tehokkuutta

Oiva Health Digihoiva yhdistää kotihoidon etäkäynnit, turvapuhelinten ja muiden sensorien kautta tulevien hälytysten käsittelyn, sekä hyvinvointitiedon seuraamisen.

Keskittämällä hyvinvointialueen kotiin vietävät palvelut yhdelle digialustalle syntyy merkittäviä kustannussäästöjä ja toiminnan tehostumista.

Oiva Health auttaa ennaltaehkäisevässä hoidossa, tuo asiakkaalle turvaa ja lisää onnellisuutta.

Digihoivan keräämä asiakkaiden hyvinvointitieto ohjaa ja tukee etähoivan päivittäistä palveluntuotantoa. Hyvinvointitieto kertoo asiakkaan voinnista sekä siinä tapahtuvista muutoksista. Näin voidaan reagoida nopeasti asiakkaan voinnin muutoksiin ja priorisoida hoivakäyntejä.

Hyödyt ammattilaisille

Kaikki kotiin vietävien etäpalveluiden kriittiset työkalut on keskitetty etähoidon ammattilaiselle yhdelle käyttöliittymälle:

• Turvapuhelinhälytysten vastaanotto ja käsittely

• Kotihoidon etäkäynnit

• Asiakkaiden hyvinvoinnin ja aktiivisuuden seuraaminen

• Mahdollistaa ammattilaisen nopean reagoinnin asiakkaan hyvinvoinnin muutoksiin

Lisäarvo hyvinvointialueille

• Säästää hoitohenkilöstön aikaa ja vastaa henkilöstöresurssihaasteisiin

• Vain yksi opeteltava järjestelmä henkilöstölle

• Mahdollistaa potilaiden nopeamman kotiutuksen

• Yksi digialusta poistaa päällekkäisten järjestelmien kustannukset

• Mahdollistaa potilaiden nopeamman kotiutuksen

Etähoiva – aitoja kohtaamisia ja hoivaa videoyhteyden välityksellä kotiin

Suurin osa ihmisistä asuu kaikkein mieluiten omassa kodissaan niin pitkään kuin mahdol­lista. Kotiin saatavien palvelujen kokonaisuuteen on tullut osaksi myös etänä toteutettava hoito, etähoiva, jossa hoitaja on yhteydessä asiakkaaseen videoyhteyden välityksellä. Hyväkuntoisille asiakkaille videoyhteydellä toteutettu hoivakäynti toimii kuntouttavana ja sosiaalisena tapahtumana.

Ammattilainen

Ammattilaisen käyttöliittymä sisältää kaiken sen,
mitä etähoidon ammattilainen tarvitsee
hoidon tuottamiseen ja yhteydenpitoon

Omainen

Omaisille iOS ja Android mobiilisovellukset yhteydenpitoon
etähoivan asiakkaan sekä etähoitajien suuntaan.

Asiakas

Ikäihmisten käyttöön suunniteltu helppokäyttöinen mobiilisovellus.
Mahdollistaa yhteydenpidon, tuo turvaa ja aktivoi käyttäjiä.

Sisällöntuottajat

Sisällöntuottajat mukaan etäpalveluiden tuottamiseen.
Kolmannen sektorin toimijoille rajattu sisällönkäyttöoikeus palveluun.

Oiva Health on Suomen käytetyin kotihoidon etähoivapalvelu yli 1,5M vuosittaisella etäkäynnillä. Etähoivaa hyödynnetään mm.

 • Lääkkeenoton varmistamiseen
 • Asiakkaan yleisen voinnin seurantaan
 • Asiakkaan sosiaaliseen tukemiseen
 • Kuntoutukseen (kahdenvälinen kuntoutus ja ryhmäkuntoutus
 • Ruokailuvalvontaan (sosiaalinen ruokailuhetki ryhmän kanssa)
 • Omaisten ja asiakkaiden väliseen yhteydenpitoon etänä
 • Hoitajien väliset konsultaatiot, asiakas-lääkäri tapaamiset, kotisairaalat, hoitaja-lääkäri konsultaatiot

Asiakkaan hyvinvointitieto ohjaa toimintaa

Digihoivan keräämä asiakkaiden hyvinvointitieto ohjaa ja tukee kotihoidon etäkäyntejä. Hyvinvointitieto kertoo asiakkaan voinnista sekä siinä tapahtuvista muutoksista. Näin voidaan reagoida nopeasti asiakkaan voinnin muutoksiin ja priorisoida hoivakäyntejä.

Hyvinvointitiedolla saadaan tärkeää informaatiota asiakkaan voinnista ja siinä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Etähoitoyksikön ammattilaiset voivat priorisoida asiakkaiden etäkäyntejä hyvinvointitiedon tuottaman informaation avulla. Järjestelmän ilmoittamat asiakkaan hyvinvoinnissa tai aktiivisuudessa tapahtuneet muutokset voidaan varmistaa etäkäynnillä tarkistamalla esimerkiksi asiakkaan lääkkeiden ottaminen, voinnin yleistila sekä lääkehoidon ja lääkityksen vaikuttavuus objektiivisella hyvinvoinnin mittauksella.

Samalla saadaan esimerkiksi kuntoutustilanteissa informaatiota, miten asiakkaan vointi on lähtenyt edistymään. Oikea-aikainen reagointi voinnissa tapahtuviin muutoksiin on helpompaa, kun hyvinvointitieto ohjaa etähoivayksikön toimintaa.

Lue lisää

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Missä Digihoiva toimii ammattilaisen apuna?
 • Turvapuhelinhälytyksien vastaanottaminen.
 • Kotihoidon asiakkaille kotihoidon etäkäyntien tuottaminen.
 • Asiakkaiden hyvinvoinnin ja aktiivisuuden seuraaminen.
 • Nopea reagoiminen asiakkaan mahdollisiin hyvinvoinnin muutoksiin.
 • Kuntoutukseen (kahdenvälinen kuntoutus ja ryhmäkuntoutus)
 • Ruokailuvalvontaan (sosiaalinen ruokailuhetki ryhmän kanssa)
 • Asiakkaan sosiaaliseen tukemiseen
 • Hoitajien väliset konsultaatiot, asiakas-lääkäri tapaamiset, kotisairaalam hoitaja-lääkäri konsultaatiot
Missä Digihoiva toimii asiakkaan apuna?
 • Lääkkeiden ottamisessa
 • Verensokerin mittaamisessa ja insuliinin pistämisessä
 • Ruoan lämmittämisessä ja ruokailun valmistamisessa
 • Kuntoutuksessa
 • Lisää turvallisuuden tunnetta ja vähentää yksinäisyyttä
 • Tuo iloa ja sisältöä päiviin
 • Lisää sosiaalisuutta ja onnellisuutta
 • Yhteydenpito läheisten ja ammattilaisten kanssa helpottuu. Omaisilla on käytössä oma mobiilisovellus, jolla saa helposti videoyhteyden asiakaslaitteeseen.
Mitkä ovat palvelun hyödyt organisaatiolle?
 • Digihoiva tuo selkeitä kustannussäästöjä organisaatioille
 • Etäkäynnit säästävät aikaa ja vastaavat henkilöstöresurssihaasteeseen.
 • Yksi digialusta poistaa päällekkäiset kustannukset.
 • Mahdollistaa potilaiden nopeamman kotiutuksen erikoissairaanhoidosta.
 • Säästetyt ajokilometrit: etäkäyntien ansiosta organisaation hiilijalanjälki pienenee kun asiakkaiden välisten siirtymien päästöt poistuvat
Miksi Digihoiva on helposti käyttöönotettavissa?
 • Ammattilaisen tarvitsee opetella vain yksi käyttöliittymä.
 • Ei montaa erillistä teknistä ratkaisua ylläpidettäväksi.
 • Hyvinvointialueille hankinta mahdollista ilman kilpailutusta.
 • Asiakkaalle yhteys avautuu jopa ilman napin painallusta.

Ajankohtaista

Kaikki ajankohtaiset