Suomen sote-markkinoille uusi tietoturvallinen pikaviestinnän ratkaisu – tavoitteena tuoda palvelu jokaisen lähiomaisen käyttöön

Oiva Health lanseeraa Suomen markkinaan uuden Vitacomm nimellä kulkevan tietoturvallisen pikaviestinnän ratkaisun. Vitacomm on helppokäyttöinen ja tietoturvallinen ratkaisu hoitohenkilöstön kommunikointiin asiakkaiden, heidän omaisten ja muun hoitohenkilökunnan kanssa.

Vitacomm on suunniteltu käyttöliittymän osalta yhtä helppokäyttöiseksi kuin kansalaiskäytössä laajalle levinneet pikaviestintäsovellukset. Merkittävänä erona kuitenkin on, että Vitacomm on suunniteltu vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon korkeita tietoturva- ja tietosuojavaatimuksia.

Vitacomm-pikaviestintäratkaisu mahdollistaa mm.

  • Mobiilikäyttö iOS ja Android-laitteilla sekä selain-tuki
  • Kahdenkeskiset videopuhelut
  • Ryhmäpuhelut, joissa on useita henkilöitä
  • Yksityisviestit
  • Ryhmäviestit ja ryhmäkeskustelu useiden henkilöiden kanssa
  • Valokuvien, videoiden, dokumenttien ja ääniviestien jakamisen
  • Massaviestien lähetyksen

Tanskan markkinasta positiivisia tuloksia

Tanskassa jo yli 60 kunnassa käytössä olevaa pikaviestinnän ratkaisua käytetään esimerkiksi työvoimakeskuksissa, kuntoutuspalveluissa, vammaispalveluissa, asumispalveluissa, kotihoidossa, sosiaalipalveluissa, psykiatrian palveluissa sekä lasten ja nuorten palveluissa.

Tanskassa ratkaisun on osoitettu säästävän palveluntuottajilta sekä aikaa, että rahaa. Samalla on tunnistettu useita laadullisia vaikutuksia sekä asiakkailla että hoitohenkilökunnalla. 

Tehokas apu omaisviestintään

Erityisesti Vitacomm-pikaviestintäratkaisu helpottaa pitkäaikaishoidossa olevan asiakkaan omaisten ja ammattilaisten välistä kommunikaatiota. 

Ammattilaisen arki helpottuu, kun hän pystyy viestimään omaisten kanssa itselleen parhaiten sopivana hetkenä. Ammattilaisten ja omaisten ei tarvitse enää käyttää aikaa toistensa tavoittelemiseen puhelimitse. Lisäksi Vitacomm korvaa sähköpostien lähettämisen huomattavasti tietoturvallisemmalla ja helppokäyttöisemmällä ratkaisulla.

Työkalu ammattilaisten väliseen konsultointiin ja viestintään

Pikaviestinnän ratkaisu mahdollistaa myös ammattilaisten välisen tietoturvallisen kommunikoinnin. Esimerkiksi hoitajat voivat keskustella keskenään yhteisessä ryhmässä tai käydä kahdenkeskisiä konsultaatioita. Tämä on erityisen hyödyllinen työkalu kentällä työskentelevälle hoitohenkilökunnalle.

Sujuva integroituminen asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Vitacomm-pikaviestintäsovelluksessa on myös valmiit rajapinnat potilastietojärjestelmiin ja asiakastietojärjestelmiin integroitumiseen. Integraation avulla halutut tiedot pikaviestinnän ratkaisusta saadaan siirrettyä tietojärjestelmiin automaattista ja turvallista. Tämä säästää merkittävästi hoitohenkilökunnan aikaa ja resursseja. Samalla varmistetaan, että kaikki tarpeellinen tieto saadaan dokumentoitua.

Lisätietoja Vitacomm-pikaviestintäratkaisusta antavat

Ajankohtaista

Kaikki artikkelit