Etäkonsultaatio & Etädiagnostiikka

Oiva Health Digialustassa on tuki myös ammattilais-ammattilais etäkonsultaatiolle. Etäkonsultaatio-moduuli on suunniteltu tukemaan hyvinvointialueiden etänä toteutettavaa taustapäivystystä. Moduulia on mahdollista laajentaa Etädiagnostiikalla, jolloin mm. hoitajavetoisten päivystyspalveluiden sekä kotisairaalapalveluiden tuottaminen helpottuu.

Oiva Health auttaa ennaltaehkäisevässä hoidossa,
helpottaa ammattilaisten arkea,
tuo asiakkaalle turvaa ja lisää onnellisuutta

Etäkonsultaatio – nopea ja tehokas
konsultaatiokanava ammattilaisille

Etäkonsultaation avulla ammattilaisten välinen yhteydenpito ja viestintä tehostuu. Etäkonsultaation avulla on esimerkiksi mahdollista toteuttaa erikoissairaanhoidon konsultaatiot perusterveydenhuollon ammattilaisille. Myös ammattilaisten välinen kommunikaatio oman yksikön sisällä ja tulosalueiden välillä laajenee.

Videokonsultaatio

Tuki sekä ajanvarauksella, että ad-hoc pohjaisille videokonsultaatioille.
Mahdollistaa myös useamman ammattilaisen väliset konsultaatiot.

Chat-konsultaatio

Mahdollistaa nopeat chat-pohjaiset etäkonsultaatiot
ammattilaisten kesken.

Etädiagnostiikka

Laajennettavissa etädiagnostiikan kokonaisuudella.
Tukee mm. hoitajavetoisia päivystyksiä ja
kotisairaalan toimintaa tilanteissa,
joissa lääkäri on fyysisesti toisessa toimipisteessä.

Ajankohtaista

Kaikki ajankohtaiset