Oiva Health Platform

Vores Virtual Care Platform er designet i samarbejde med sundhedsfagligt personale fra både sundheds- og socialsektoren. Vi har nøje taget hensyn til behovene for integrerede sundhedsydelser i alle faser af udviklingen af Oiva Health-platformen

Med Oiva Health er det muligt at levere digitale velfærdsydelser på én digital platform inden for sundheds- og sociale ydelser og langtidspleje. Samtidig med at virtuelle konsultationer mellem det sundhedsfaglige personale kan afholdes.

Den eneste Virtual Care Platform på markedet, der sømløst integrerer sundhedsydelser og sociale ydelser.

En platform til alle velfærdsydelser

Oiva Health er den eneste Virtual Care -platform på markedet, der gør det nemt for patienter i alle aldre at få virtuel adgang til sundheds- og sociale ydelser. Vi gør digitale sundhedsydelser tilgængelig også for dem, hvis funktionsevne allerede er væsentligt svækket.

Komplet white-labeled SaaS-platform

Modulær platform – udbyg dine digitale sundhedsløsninger i dit eget tempo

Pålidelig platform – op til 99,9 % SLA tilgængelighed

Årligt over 1,5 millioner virtuelle omsorgsbesøg

Udviklet i samarbejde med fagpersonale inden for både sundheds- og sociale ydelser

Ikke kun en sundhedsplatform – forbinder også fagpersonale og modtagere af sociale ydelser og langtidspleje på den samme digitale platform

Digital Klinik for sundheds- og sociale ydelser

Digital Clinic -modulet er designet specielt til behovene inden for primær omsorg, specialiseret hospitalspleje og sociale ydelser.

Læs mere

Digital Care til langtidspleje

Oiva Health kombinerer virtuelle plejebesøg for pleje i hjemmet, modtagelse og behandling af tryghedsalarmer og brug af patienters trivselsinformation. Digital Care -modulet muliggør forebyggende pleje og sikrer tryghed for plejemodtagerne.

Læs mere

Virtuel Konsultation og Diagnostik

Med Oiva Health bliver kommunikationen mellem det sundhedsfaglige personale mere effektiv. Vores modul til virtuel konsultation har indbyggede digitale veje til konsultationer mellem fagpersoner. Digital Konsultation kan også yderligere udvides med Virtuel Diagnostik.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er fordelene ved Oiva Health Platformen for udbydere af sundhedløsninger?
  • Vejledende servicestier for kunden kan bygges op omkring én digital platform på tværs af alle sundhedsafdelinger.
  • Den digitale håndtering af kunder, som modtagere flere ydelser, bliver nemmere. For eksempel kan en klient, som får hjælp til sit mentale helbred, også få tildelt sociale og sundhedsydelser fra én og samme digitale platform.
  • Forbedrer adgangen til digitale sundhedsydelser for kunder med nedsat funktionsstatus. For eksempel kan en hjemmeplejemodtager lettere få adgang til virtuelle lægefaglige ydelser i primærplejen.
  • Den interne kommunikation mellem sundhedsfagligt personale forbedres ved hjælp af virtuel konsultation.
  • Besparelser i teknologiomkostninger ved at bruge én platform (ikke mange systemer at vedligeholde)
Hvor hurtigt kan Oiva Health Digital Platformen implementeres?
  • Udrulning af Oiva Health-platformen planlægges altid i samarbejde med pleje- og omsorgsudbyderen. Implementering omfatter ofte også konsultationsprocessen forbundet med den digitale pleje- og omsorg og implementering af nye modeller for driften af pleje- og omsorg. Disse påvirker længden af platformsimplementeringen.
  • Teknisk implementering af Digital Clinic-modulet kan gennemføres inden for få dage for chat- og videoaftaler. En bredere implementering af platformen vil tage et par måneder.
  • Det virtuelle konsultationsmodul kan også implementeres hurtigt inden for et par dage.
  • Digital Care -modulet vil normalt være klar til brug i løbet af få uger. Som regel kræver Digital Care en konsultationsproces for pleje- og omsorg og implementering af nye driftsmodeller, hvilket forlænger implementeringens tidshorisont.