Privatlivspolitik

Applikator (Oiva Health Denmark) er forpligtet til at beskytte dine personlige data i henhold til EU’s Databeskyttelsesforordning, i daglig tale GDPR.

Applikator (Oiva Health DK) leverer velfærdsteknologiske løsninger, og heri opbevares personlige data om de brugere, der anvender vores løsninger.

Applikator (Oiva Health DK) optræder som databehandlere for sine kunder, og vores tiltag for beskyttelse af persondata er reguleret i de databehandleraftaler, vi har med vores kunder.

Databehandlers opbevaring og behandling af persondata sker således udelukkende efter instruks fra kunden, den dataansvarlige, som også er ejer af data.

Applikator (Oiva Health DK) sikrer, at vores velfærdsteknologiske løsninger lever op til beskyttelse af persondata i alle faser fra udvikling af softwaren til levering og servicering af løsningerne hos vores kunder.

Du finder Oiva Health OYs privatlivspolitik vedrørende de finske løsninger på engelsk her: https://oivahealth.com/privacy-policy/

1.  DATABEHANDLER OG KONTAKTOPLYSNINGER

Applikator (Oiva Health DK)
Innovations Allé 3
7100 Vejle, Danmark
Tlf. +45 8844 9999 (dagligt 8-16)

Direktør Andreas Melson
andreas.melson@oivahealth.com
Tlf. +45 4024 2186

DPO Inge Mørk Andersen
inge.andersen@oivahealth.com
Tlf. +45 3033 4238

2. REVISIONSERKLÆRINGER

Årlig ISAE 3000 GDPR-erklæring udarbejdet af statsautoriserede it-revisorer. Denne erklæring sendes til vores kunder, så snart den foreligger.

2. VELFÆRDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER

Applikator (Oiva Health DK) velfærdsteknologiske løsninger omfatter

  • VitaComm
  • DialogNet
  • Portal
  • VitaMind

Du kan stadig finde oplysninger om vores løsninger her: https://applikator.dk/

2.1. Formål med opbevaring og behandling af persondata

Applikator (Oiva Health DK), databehandleren, stiller et standardprodukt til rådighed for sine kunder, som i henhold til kundens individuelle aftale med databehandler, kan anvende hele eller dele af standardproduktets funktionalitet.

Databehandlers behandlingsaktiviteterne i standardproduktet er ensartede, og databehandler efterlever et højt sikkerhedsniveau for beskyttelse af personoplysninger samlet set for alle dataansvarlige.

Den dataansvarlige har ansvaret for at de personoplysninger om de registrerede, som databehandler skal behandle, er korrekte og afstemte i henhold til formålet med registreringen, at der er behandlingshjemmel for behandlingen samt at der er indhentet samtykke fra de registrerede.

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige sker ved, at databehandleren udfører følgende og udelukkende efter instruks fra den dataansvarlige, herunder:

  • Implementering, idriftsættelse og vedligehold af funktionalitet
  • Assistance ved aktør- og brugeradministration samt tilhørsforhold og sikkerhedsgrupper
  • Support og hjælp vedrørende brug af Produktet
  • Nødvendige fejlanalyser og rettelser på produktionsdata, hvor supportopgaven nødvendiggør dette for at den dataansvarlige kan anvende Produktet til det angivne formål.

3. DE REGISTREREDES RETTIGHEDER

Den dataansvarlige har ansvaret for at opfylde den registreredes rettigheder i henhold til GDPR. Applikator (Oiva Health DK), som databehandler, kan hjælpe den dataansvarlige med tekniske løsninger.

4. ÆNDRINGER TIL PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Applikator (Oiva Health DK) udvikler til stadighed sine aktiviteter og forbeholder sig retten til at foretage ændringer til denne privatlivspolitik. Ændringer kan også være forårsaget af lovgivning