Virtuel konsultation og Diagnostik

Oiva Health Virtual Care -platformen supporterer også virtuel konsultation mellem fagpersonalet. Det virtuelle konsultationsmodul er designet til at understøtte virtuel tilkaldevagt i sundhedsvæsenet. Det er muligt at udvide modulet med virtuel diagnostik, hvilket gør det nemmere bl.a. at levere sygeplejerskeledede kliniske ydelser og hjemmesygeplejeydelser.

Oiva Health gør forebyggende pleje og omsorg muligt,
gør fagpersonalets dagligdag nemmere,
forbedrer trygheden for patienter og bringer mere glæde.

Virtual konsultation – hurtig of effektiv konsultationskanal for professionelle

Med virtuel konsultation bliver kommunikationen mellem fagpersonalet mere effektiv. Virtuel konsultation gør det for eksempel muligt at gennemføre specialiserede lægekonsultationer for det primære plejepersonale. Kommunikationen mellem fagpersoner inden for deres eget team og til andre sundhedsenheder bliver også mere effektiv.

Videokonsultation

Støtte til både aftalebaserede og ad hoc-baserede videokonsultationer.
Muliggør også konsultationer mellem flere sundhedsfaglige personer.

Chat-konsultation

Muliggør hurtige chat-baserede virtuelle konsultationer blandt sundhedsfagligt personale.

Virtuel diagnostik

Kan udvides med add-on til virtuel diagnostik.
Supporterer fx sygeplejerskeledet kliniske ydelser og
hjemmesygeplejeydelser i de situationer, hvor lægen,
er fysisk på et andet kontor.