Digital Care

Oiva Health Digital Care kombinerer virtuelle plejebesøg, behandling af alarmer fra alarmtelefoner og andre sensorer samt monitorerer trivselsinformation.

Ved at centralisere de hjemmesundhedsfaglige ydelserne på én digital platform skabes betydelige omkostningsbesparelser og driftseffektivitet.

Oiva Health gør forebyggende pleje og omsorg muligt, letter fagpersonalets dagligdag, forbedrer trygheden for patienter og bringer mere glæde.

De trivselsoplysninger, som Digital Care -modulet indsamler fra plejemodtagere, vejleder og understøtter den virtuelle plejeenheds daglige servicedrift. Trivselsinformation fortæller om plejemodtagerens helbred og de ændringer, der sker i det. På den måde er det muligt at reagere hurtigt på ændringer i klientens tilstand og at prioritere plejebesøg.

Fordele for pleje- og omsorgspersonalet

Alle de kritiske værktøjer for virtuelle hjemmeplejeydelser er centraliseret i én brugergrænseflade til fagpersonalet inden for virtuel pleje og omsorg:

 • Behandling af alarmer modtaget fra alarmtelefoner og andre sensorer
 • Virtuelle hjemmeplejebesøg ved hjælp af virtuel hjemmepleje
 • Overvågning af plejemodtageres trivsel og aktivitet
 • Gør det muligt for fagpersonalet at reagere hurtigt på ændringer i plejemodtagerens velbefindende

Merværdi for udbydere af velfærdsydelser

 • Sparer tid for sygeplejepersonalet
 • Reagerer på vigtige udfordringer med plejeressourcer
 • Kun ét system for plejepersonale at lære
 • Muliggør hurtigere udskrivning af patienter
 • Én digital platform eliminerer omkostningerne ved overlappende systemer

Virtual Hjemmepleje – rigtige møder og omsorg via en videoforbindelse i hjemmet.

De fleste mennesker foretrækker at forblive i eget hjem så længe som muligt. Virtuel hjemmepleje, hvor sygeplejersken er i kontakt med plejemodtageren via en videoforbindelse, er blevet en del af de ydelser, som er tilgængelig i hjemmet. For plejemodtagere ved godt helbred virker et plejebesøg via en videoforbindelse som en rehabiliterings- og social begivenhed.

Omsorgspersoner

Browser-baseret brugerflade til pleje- omsorgspersonale. Muliggør virtuelle plejebesøg, gruppebaserede begivenheder, monitorering af trivselsdata og modtagelse af plejealarmer.

Familiemedlem

Til pårørende, IOS og Android mobile applikationer til kommunikation med plejemodtagere og virtuel pleje- og omsorgspersonale.

Plejemodtager

En letanvendelig mobil applikation designet til plejemodtageren og installeret på en tablet. Muliggør kommunikation, skaber tryghed og aktiverer brugere.

Indholdsudbyder

Begrænset adgang til indhold i servicen for tredje-sektor operatører, som fx velgørende organisationer. Browser-baseret.

Den mest anvendte virtuelle plejeservice på det nordiske hjemmeplejemarked med over 1,7 m årlige virtuelle plejebesøg.

Virtuel hjemmepleje er for eksempel brugt

 • at sikre at medicin indtages på det rette tidspunkt
 • monitorering af plejemodtagerens velbefindende
 • at yde social support
 • genoptræning (en-til-en genoptræning og genoptræning i gruppe)
 • tilsyn med spisning (social spisning med gruppen)
 • kommunikation mellem familiemedlemmer og plejemodtagere
 • konsultationer mellem sygeplejersker, virtuelle lægeaftaler, plejebesøg i hjemmet og sygeplejerske-læge konsultationer

Trivselsdata vejleder pleje- og omsorgsydelser

Trivselsdata opsamlet fra plejemodtagere vejleder og understøtter virtuelle hjemmeplejeydelser. Data fortæller om plejemodtagerens trivsel og de ændringer, der sker heri. På denne måde er det muligt at reagere hurtigt på ændringer i plejemodtagerens tilstand og prioritere plejebesøg.

Fagpersonalet i den virtuelle plejeenheden kan prioritere de virtuelle plejeydelser med hjælp af trivselsdata. Ændringerne i klientens trivsel eller aktivitet rapporteret af systemet kan bekræftes under et virtuelt besøg ved at tjekke, for eksempel, klientens medicinindtag, generelle trivsel, og effektiviteten af medicinsk behandling og medicinering med en objekt måling af trivsel.

Samtidig for eksempel i rehabiliteringsydelsrne, fortæller trivselsdata objektivt hvordan klientens tilstand er begyndt at forbedres. Rettidig reaktion på ændringer i trivslen er nemmere, når trivselsinformation vejleder den virtuelle pleje.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan gavner Digital Care plejepersonalet?
 • Behandler alarmer modtaget fra alarm telefoner og andre sensorer
 • Leverer virtuelle plejebesøg til hjemmeplejemodtagere
 • Monitorerer trivslen og aktiviteten hos plejemodtagere
 • Hurtig reaktion på eventuelle ændringer i plejemodtagerens trivsel
 • Rehabilitering (en-til-en rehabilitering og i grupper)
 • Opsyn med måltider (social måltid med gruppen)
 • Til at levere social support til plejemodtagere
 • Konsultationer mellem sygeplejesker, virtuelle lægekonsultationer, virtuelle sygeplejebesøg og sygeplejeske – læge konsultationer
Hvordan understøtter Digital Care plejemodtagere?
 • Forøger følelsen af tryghed og formindsker ensomhed
 • Sikrer medicinindtag til rette tid på dagen
 • Når der skal måles blogsukker og sprøjtes med insulin
 • Påmindelse om at forberede måltider og spise
 • I rehabilitering
 • Bringer daglig gælde og tilfredshed
 • Forbedrer social kontaktevne
 • Kommunikation med sine kære og fagpersonale bliver nemmere. Familien har deres egen mobile applikation, som gør det muligt for plejemodtageren nemt at få en videoforbindelse til kundeenheden
Hvad er fordelene for plejeudbydere?
 • Digital Care bidrager med klare omkostningsbesparelser til organisationer
 • Virtuelle besøg sparer tid og løser udfordringerne med sparsomme plejeressourcer
 • Én digital platform fjerner overlappende omkostninger
 • Muliggør hurtigere hjemsendelse af patienter fra specialiseret lægebehandling
 • Reducerer CO2-belastning, da det ikke er nødvendigt fysisk at besøge plejemodtagere
Hvorfor er Digital Care nem at implementere?
 • Fagpersonale behøver kun at lære et brugerinterface
 • Ikke mange separate tekniske løsninger at vedligeholde
 • Der er ikke brug for teknisk viden hos plejemodtagere – det virtuelle plejebesøg åbner selv uden at trykke på en kap