VideoVisit ja Vivago tiivistävät yhteistyötään: tarjoavat hyvinvointialueille uudistuneen hoivapalveluiden digialustan

Tiedote 3.11.2022

Hyvinvointialueiden käynnistäessä toimintaansa tammikuussa 2023, hoivapalveluiden digitalisoinnin tarve korostuu entisestään kotiin vietävissä palveluissa kuten kotihoidossa. Hyvinvointialueiden tulee tarjota kotiin vietävät palvelut entistä suuremmalle asiakasmäärälle rajallisilla hoitoresursseilla. Lisäksi kuntien aiemmin tuottamat, monesti alueellisesti pirstaloituneet hoivapalvelut tulee onnistuneesti integroida osaksi ison hyvinvointialueen palvelutuotantoa.

VideoVisit ja Vivago tukevat hyvinvointialueita hoivapalveluiden isossa murroksessa lanseeraamalla hyvinvointialueille uuden Hoivapalveluiden Digialustan, jossa turvapuhelinratkaisu ja etähoiva yhdistettynä hyvinvointitiedon mittaamisesta saatavaan informaatioon tulevat kotihoidon tueksi.

Yhdellä digialustalla kotihoidon turvapuhelinpalvelut ja etähoiva

Hyvinvointialueet voivat jatkossa tuottaa sekä kotihoidon turvapuhelinpalvelun että etähoivakäynnit yhdeltä alustalta – ilman monen järjestelmän loukkua. Samalla keskittämällä kotiin vietävät palvelut yhdelle hoivapalveluiden digialustalle saadaan aikaan merkittäviä säästöjä sekä tehostetaan toimintaa.

Hyvinvointialueiden keskittäessä digipalveluiden tuotantoa erillisiin keskitettyihin etähoitoyksiköihin, on entistä tärkeämpää, että etähoitoyksikön ammattilaisilla on käytössään helppokäyttöiset ja monipuoliset työkalut yhdellä käyttöliittymällä.

Hoivapalveluiden digialustan avulla etähoitoyksikön ammattilaiset pystyvät ottamaan turvapuhelinhälytykset vastaan, tuottamaan kotihoidon asiakkaille kotihoidon etäkäyntejä, seuraamaan asiakkaiden hyvinvointia ja aktiivisuutta, sekä reagoimaan mahdollisiin hyvinvoinnin muutoksiin proaktiivisesti.

Hoivapalveluiden Digialustalla onnistuu yhteydenpito sekä hyvinvoinnin seuranta yhdellä etähoitajan käyttöliittymällä. Kuvakaappaus/VideoVisit

Hoivapalveluiden digialusta tuo uudenlaisen tavan toimia ennaltaehkäisevästi kotihoidossa. Automaattiset ilmoitukset asiakkaiden hyvinvoinnin muutoksista, yhdistettynä etäkäynteihin, mahdollistaa oikea-aikaisen reagoinnin ja palvelun asiakkaalle. Digialustan avulla kotihoito siirtyy reaktiivisesta toiminnasta tiedolla johtamiseen ja asiakaslähtöiseen hoivaan, joka vähentää akuuttien päivystyskäyntien määrää, sekä tarvetta raskaammille palveluille.

Vaikuttava kuntoutus ja arviointitoiminta tulee näkyväksi etäkäyntien ja objektiivisen mittaustiedon avulla, jolloin voidaan vakuuttua tuotettujen palveluiden vaikuttavuudesta.

Asiakkaan hyvinvointitieto ohjaa toimintaa

Hoivapalveluiden Digialustan avulla asiakkaiden hyvinvointitieto ohjaa ja tukee etähoivan palvelutuotantoa. Hyvinvointitiedolla saadaan tärkeää informaatiota asiakkaan voinnista ja siinä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Etähoitoyksikön ammattilaiset voivat priorisoida asiakkaiden etäkäyntejä hyvinvointitiedon tuottaman informaation avulla. Järjestelmän ilmoittamat asiakkaan hyvinvoinnissa tai aktiivisuudessa tapahtuneet muutokset voidaan varmistaa etäkäynnillä tarkistamalla esimerkiksi asiakkaan lääkkeiden ottaminen, voinnin yleistila sekä lääkehoidon ja lääkityksen vaikuttavuus objektiivisella hyvinvoinnin mittauksella.

Samalla saadaan esimerkiksi kuntoutustilanteissa informaatiota, miten asiakkaan vointi on lähtenyt edistymään. Oikea-aikainen reagointi voinnissa tapahtuviin muutoksiin on helpompaa, kun hyvinvointitieto ohjaa etähoivayksikön toimintaa.

Hoivapalveluiden Digialusta hankittavissa Kuntien Tieran kautta

Kuntien Tiera tarjoaa VideoVisitin ja Vivagon kehittämää Hoivapalveluiden Digialustaa osana Hyvinvointialueille suunnattua laajempaa Tiera Elli – digialustaa. Palvelukokonaisuus on siis otettavissa käyttöön Kuntien Tieran tarjoamana ilman erillisiä kilpailutuksia.

Lisätietoja antavat

Anne Peltola
Myyntijohtaja, VideoVisit Oy
Puh. 040 573 2844
Email: anne.peltola@videovisit.fi

Arto Mikkola
Johtaja, digitaaliset hoitoprosessit, Vivago Oy
Puh. 050 431 3335
Email: arto.mikkola@vivago.com

VideoVisit

VideoVisit on etäpalveluiden asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa kokonaisvaltaista Hyvinvointipalveluiden Digialustaa perusterveydenhuoltoon, sosiaalihuoltoon, erikoissairaanhoitoon ja kotiin vietäviin pitkäaikaishoidon palveluihin. Palvelu on käytössä jo yli 200 kunnassa Suomessa. VideoVisit työllistää noin 40 henkilöä Helsingin ja Kuopion toimipisteissään. VideoVisit-alustalla tehdään vuosittain yli miljoona etähoidon käyntiä. Palvelumme tuo yli 40 miljoonan euron vuotuiset säästöt sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille.

 

 Vivago

Vivago® kehittää älykkäitä ratkaisuita ennakoivaan hoitoon. Innovatiiviset ratkaisut kattavat koko hoitoketjun – kotihoidosta, palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen sekä sairaaloihin ja kuntoutukseen. Vivago-ratkaisun tuottamat automaattihälytykset ja terveystieto lisäävät turvallisuuden tunnetta ja tukevat jokapäiväistä hoitotyötä sekä mahdollistavat hoidon vaikuttavuuden seurannan. Reaaliaikaiset ilmoitukset kertovat muutoksista henkilön terveydentilassa ja mahdollistavat yksilöllisen sekä ennakoivan hoidon.

 

Ajankohtaista

Kaikki artikkelit