VideoVisit ja Gavon Oy yhteistyöhön!

VideoVisit Oy on solminut sopimuksen Gavon Oy:n kanssa.  Sopimus kattaa VideoVisit Live® -palvelun tarjoamisen lisäpalveluna osana toimintakyvyn itsearviointiin perustuvaa mynavigo-asiakasohjausta.

Yhteistyön tuloksena syntyy ainutlaatuinen kokonaisratkaisu, joka digitalisoi +65-vuotiaiden ennakoivan asiakasohjauksen toimintakyvyn laaja-alaisesta itsearvioinnista potilasturvalliseen etäpalveluun.  Sopimuksella osapuolet sitoutuvat edistämään kokonaisratkaisun leviämistä Suomen markkinoilla.

– ”VideoVisit on johtava etäpalvelujen tarjoaja Suomen terveydenhuollon sektorissa. Kahden edelläkävijän yhteistyö luo pohjan kuntien vastuulla olevan asiakasohjauksen digitalisoimiseen eri ikäryhmissä.”, iloitsee Gavonin toimitusjohtaja Jukka Brandt.

Yhteistyösopimus on merkittävä avaus Suomen markkinoilla. Kokonaisratkaisu mahdollistaa kunnille uudenlaisen tavan järjestää asiakasohjaus digitaalisesti siten, että asiakkaan on helpompi löytää kunnan tuottaman ennaltaehkäisyn lisäksi myös yksityisen ja kolmannen sektorin tarjoama tuki.

–  Gavon on tehnyt uraauurtavaa työtä toimintakyvyn itsearviointiin perustuvassa asiakasohjauksessa. Yhteistyön kautta haluamme tarjota VideoVisit Live® -palvelua enenevässä määrin myös pienille sote-yrityksille ja muille hyvinvointipalveluja tuottaville organisaatioille.”,  tiivistää VideoVisitin toimitusjohtaja Juhana Ojala.

Strategisena tahtotilana leveämmät hartiat ennaltaehkäisevään tukeen

Gavon ja VideoVisit näkevät hyvinvointipalveluja tuottavan preventiivisen toimijaverkoston ratkaisevana lisäresurssina ikärakennemuutoksessa. Kokonaisratkaisulla parannetaan tuen saatavuutta ja mahdollistetaan tarvelähtöinen asiakasohjaus kaikille 65 vuotta täyttäneille säännöllisen palvelun ulkopuolella oleville kuntalaisille.

Jukka Brandt, CEO, Gavon Oy, p. 050 387 7105, niko.lankinen@gavon.fi

Juhana Ojala, CEO, VideoVisit Oy, p. 040 568 2182, juhana.ojala@videovisitglobal.com

Ajankohtaista

Kaikki artikkelit