,

Tatu Karppinen VideoVisit Oy:n kehityspäälliköksi

Vantaa
4. syyskuuta 2022

VideoVisit Oy vahvistaa organisaatiotaan: Tatu Karppinen toimii jatkossa VideoVisit Oy:n kehityspäällikkönä. Karppinen tuo VideoVisitin organisaatioon laajasti kokemusta julkisen sektorin kehitystyöstä, mikä vahvistaa VideoVisitin valmiutta tukea toimintansa aloittavia hyvinvointialueita ja muita sote-toimijoita myös digitalisaation kehityshankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tatu Karppinen on julkisen sektorin digitalisaation asiantuntija, joka on toiminut viime vuodet Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kehittämispäällikkönä. Hän on ollut vahvasti mukana valtakunnallisessa kehitystyössä ja tuntee hyvin myös toimintaympäristön haasteet.

Hyvinvointialueiden organisaatioihin siirtyminen on valtava muutos, vaikka uudistusta onkin valmisteltu jo vuosien ajan. Tämä organisaatiouudistus on kuitenkin myös erinomainen tilaisuus alueille ottaa käyttöön uusia toimintamalleja. Tulevilla hyvinvointialueilla on käynnissä nyt todella paljon kehityshankkeita, joissa toimintaa uudistetaan. Tulevina vuosina VideoVisit tulee tukemaan asiakasorganisaatioitaan tässä muutoksessa, jossa etähoitopalveluille on asetettu suuria odotuksia.

Tatu Karppinen, VideoVisitin kehityspäällikkö

VideoVisitin palvelu mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden digitalisoinnin ja palveluiden tarjonnan kuntalaisille ja kuluttajille kotiin etäyhteyksin esimerkiksi videoyhteyden tai chatin välityksellä. VideoVisitin etähoidon ratkaisu perustuu tietoturvalliseen palvelualustaan, jota hyödynnetään niin perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon avopalveluissa, erikoissairaanhoidossa kuin kotiin vietävissä pitkäaikaishoidon palveluissa. 

– Olen todella innoissani uusista tehtävistäni VideoVisitillä. On hienoa päästä nyt uudessa roolissa mukaan valtakunnalliseen kehitystyöhön ja tukemaan erityisesti hyvinvointialueita palveluiden kehitystyössä. VideoVisit on vahva toimija, jonka asiantuntevaan organisaatioon on mukava liittyä, Karppinen kertoo. 

VideoVisit Oy:n toimitusjohtaja Juhana Ojala näkee erityisesti hyvinvointialueiden tarvitsevan merkittävästi tukea palveluiden digitalisoinnissa seuraavien vuosien aikana:

– VideoVisit on ollut jo useamman vuoden ajan yksi Suomen johtavista sote-sektorin etähoidon palveluntuottajista. Vuosien saatossa roolimme on muuttunut teknisestä ratkaisutoimittajasta kokonaisvaltaiseksi asiantuntijaorganisaatioksi, jonka tehtävänä on tukea asiakkaitaan palveluiden digitalisoinnissa. Isossa roolissa tässä on palveluprosessien ja toimintamallien uudistaminen, jotta digitaalisista palveluista saadaan paras mahdollinen hyöty. Tatun tulo mukaan VideoVisitin organisaatioon vahvistaa entisestään VideoVisitin kykyä tukea toimintansa aloittavia hyvinvointialueita murroksessa, iloitsee Ojala.

VideoVisit on vuonna 2010 perustettu suomalainen, digitaalisen terveydenhuollon yritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaista etähoidon ratkaisua perusterveydenhuoltoon, sosiaalihuoltoon, erikoissairaanhoitoon ja kotiin vietäviin pitkäaikaishoidon palveluihin. Palvelu on käytössä jo yli 200 kunnassa Suomessa. VideoVisit työllistää noin 40 henkilöä Helsingin ja Kuopion toimipisteissään. VideoVisit-alustalla tehdään vuosittain yli miljoona etähoidon kontaktia. Palvelumme tuo yli 40 miljoonan euron vuotuiset säästöt sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille.

Lisätietoa

Juhana Ojala
Toimitusjohtaja, VideoVisit
juhana.ojala@videovisit.fi

Tatu Karppinen
Virtual Care – Development Manager, VideoVisit
tatu.karppinen@videovisit.fi
+358 (0)44 4938812

Ajankohtaista

Kaikki artikkelit