,

Sosiaali- ja terveyspalvelut digitalisoituvat Keski-Suomessa

Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet etenevät VideoVisit Oy:n tuottaman uuden digitaalisen etähoitoalustan avulla. Sopimukseen sisältyy palvelualustan lisäksi etähoidon toimintamallien kehittäminen VideoVisitin asiantuntijapalvelua hyödyntäen.

Palvelut aika- ja paikkariippumattomasti moniammatilliselta tiimiltä

Digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus, OmaKS.fi mahdollistaa keskisuomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden ajasta ja paikasta riippumatta. ”OmaKS asiointikanava on perusterveysaseman rinnalla toimiva, monipuolinen palvelupaikka asiakkaille”, kertoo projektipäällikkö Katrianna Autio Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista.

Asiointi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tapahtuu tietoturvallisesti sähköisiä kanavia hyödyntäen, kuten yhteydenotto-, ajanvaraus- ja asiointipalveluissa. Asiakkaita palvelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lääkäreitä, hoitajia sekä sosiaaliohjaajia. Jatkossa palvelutarjontaan lisätään muun muassa sosiaalityön, kuntoutuksen, mielenterveys- ja päihdetyön, terapian sekä lapsiperhe- ja ikäihmisten palveluita.

Helpotti-chatbot neuvoo aluksi

Ensimmäisessä vaiheessa OmaKS käynnisti toimintansa kuntalaisten chat-vastaanotoilla. Samalla kasteensa sai myös VideoVisitin ja suomalaisen GetJennyn digitaaliselle sote-keskukselle toimittama Helpotti-chatbot, joka ensimmäisessä vaiheessa tarjoaa apua yleiseen neuvontaan. Chatbot neuvoo asiakkaita niin pitkälle kuin osaa, ja voi ohjata kuntalaisen esimerkiksi Omaolo.fi palveluun tai Terveyskyla.fi palveluun. Tarvittaessa kuntalaiselle tarjoutuu mahdollisuus asioida ammattilaisen kanssa aidossa chat-keskustelussa, joka on puolestaan muutettavissa edelleen videoyhteydeksi.

Chat-palvelu on toiminut nyt hyvin ja asiakkailta on tullut suoraan henkilökunnalle myönteistä palautetta. Chatin kautta asiat hoituvat nopeasti ja usein kerralla valmiiksi. Videovastaanottoja on ollut muutamia ja nekin ovat sujuneet saumattomasti sekä ammattilaisen että potilaan näkökulmasta. Ammattilainen kiitteli videovastaanoton osalta erityisesti sitä, että asiakas tuli sinne vahvasti tunnistautuneena.

Sari Nurmivaara

Projektipäällikkö Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista

OmaKS.fi valtakunnallisena esimerkkinä

OmaKS.fi on yksi Keski-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman työn tuloksista. Tarkoituksena on hallituksen ohjelmalle asettamien tavoitteiden mukaisesti kehittää laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, josta kuntalainen saa palvelunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Palvelun käyttöönotto tukee myös THL:n kansallista tavoitetta, jonka mukaan iäkkäät ihmiset voivat asua kotona ja saada sinne tarvitsemansa palvelut.

VideoVisitin uusi etähoitoalusta ensimmäisenä käyttöön Keski-Suomessa

Keskisuomalaiset pääsivät nauttimaan yhteistyön ensimmäisistä tuloksista jo toukokuussa, jolloin OmaKS aloitti toimintansa ja avasi digitaaliset ovensa Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten asukkaille. Palvelun on tarkoitus laajentua kaikkien Keski-Suomen kuntien asukkaiden käyttöön. VideoVisitille Keski-Suomen hanke on erityisen merkittävä, sillä OmaKS on yksi ensimmäisistä sote-yksiköistä, joka digipalveluissaan hyödyntää VideoVisitin uutta toisen sukupolven etähoitoalustaa.

Digitaalisen sote-keskuksen avautuminen on huikea virstanpylväs niin Keski-Suomen Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman edustajille kuin kaikille VideoVisitin työntekijöille. Uuden alustamme kehitystyön tulos konkretisoituu ensimmäisiä kertoja Keski-Suomen hienon digitaalisen sote-keskuksen lanseerauksessa.

Juhana Ojala

Toimitusjohtaja, VideoVisit

Ammattilaisten välinen etäkonsultaatio ja -diagnostiikka

Digitaalisen sote-keskuksen lisäksi VideoVisitilla on merkittävä rooli myös laajemmin Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa. OmaKS:n digikanavien lisäksi etähoitoa jalkautetaan hankkeiden aikana myös mm. ammattilaisten väliseen etäkonsultaation ja etädiagnostiikkaan. Myös käytössä olleita etähoivan toimintamalleja kehitetään ja laajennetaan palvelua uusiin kuntiin.

Tiiviillä yhteistyöllä on iso merkitys toimintamallien muuttamisessa

Keski-Suomi halusi varmistaa hankkeen kokonaisvaltaisen läpiviennin, joten uuden etähoitoalustan lisäksi hankkeessa hyödynnetään VideoVisitin vahvaa asiantuntijuutta etähoidon toimintamallien ja prosessien kehittämisestä sekä uusien digitaalisten palvelumallien jalkauttamisesta. Tiiviillä ja toimivalla yhteistyöllä onkin erittäin suuri merkitys hankkeessa asetettuihin tavoitteisiin pääsemisessä. Myös hankkeessa muutoskonsultin roolissa toimiva Eija Kakko VideoVisitilta kokee yhteisen halun kehittää palveluita isona onnistumisena. “Hanketta on viety eteenpäin hyvässä hengessä ja reippaalla otteella. Yhteistyö on sujunut hyvin ja vaikeatkin asiat on saatu yhdessä ratkaistua nopealla aikataululla. Yhteydenpito osapuolten välillä on ollut tiivistä”, kertoo Kakko.

Uuden äärellä ja katseet tulevaisuudessa

Hankkeen projektipäällikkö Katrianna Autio näkee, että koronapandemia on osaltaan vauhdittanut asiakkaiden osaamista ja kykyä käyttää erilaisia sähköisiä palveluita. ”Jollakin tavalla luotan siihen, että ihmiset haluavat myös julkiselta terveydenhuollolta rinnasteisia palveluita, mitä he ovat tottuneet saamaan yksityiseltä puolelta. Nyt me luomme ensimmäistä kertaa ihan uudenlaista digitaalisen asioinnin palvelua Keski-Suomen asukkaille ja katseemme ovat vahvasti tulevaisuudessa”, sanoo Autio.

Kehittäjäkumppanin roolissa VideoVisitin vastuulla Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa on mm.

  • Asiantuntijapalvelut etähoidon projektin kokonaisvaltaiseen läpivientiin (mm. projektipäällikkö ja etähoidon prosessien muutoskonsultti)
  • Maakunnallisen keskitettyyn etähoitoon suunnitellun uuden etähoitoalustan käyttöönotto
  • Chat-vastaanoton, chatbotin ja videovastaanoton palvelumallien jalkauttaminen
  • Ammattilaisten välisen etäkonsultaation ja etädiagnostiikan palvelumallien jalkauttaminen
  • Etähoivan toimintamallien jatkokehittäminen ja palvelun jalkauttaminen uusiin yksiköihin

Lisätietoa

Mira Vidén
Asiakasprojektipäällikkö
VideoVisit Oy
+358 50 539 5953
Mira.viden@videovisit.fi

Katrianna Autio

Projektipäällikkö
Keski-Suomen sote-uudistus
+358 50 349 4512
katrianna.autio@jyvaskylä.fi

 

Ajankohtaista

Kaikki artikkelit