,

Etähoidon asiantuntijayritys VideoVisitin pääomistajaksi Main Capital Partners

Tukholma / Vantaa
20. huhtikuu 2022

Ohjelmistoalan sijoittaja Main Capital Partners (“Main”) on ostanut enemmistöosuuden VideoVisitistä, joka on Suomen johtava etähoito-ohjelmistoratkaisujen tarjoaja. VideoVisitin asiakkaina on jo yli 200 kuntaa: esimerkiksi Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere ja Turku. VideoVisit on Mainin ensimmäinen alustasijoitus maassamme.

VideoVisitin palvelu mahdollistaa laajan valikoiman etäterveydenhuoltopalveluita perusterveydenhuoltoon, kotihoitoon, kotikuntoutukseen ja vammaispalveluihin. Etäpalvelu perustuu videoyhteyteen, ja sitä hyödynnetään niin kotihoivassa, etävastaanotoilla kuin ammattilaisten keskinäisessä etäkonsultaatiossakin.

Helposti käytettävissä olevan alustan avulla esimerkiksi ikäihmiset ja kotihoidon asiakkaat voivat olla yhteydessä lääkäreihin, hoitajiin ja perheenjäseniinsä. Tavoitteena on ikäihmisten onnellisempi arki ja parempi elämänlaatu kotona.

Palvelun helppokäyttöisyys on sen kulmakivi: teknologia ei astu käytön esteeksi ikäihmisellekään. Kehitystyössä onkin huomioitu niin potilaan, perheiden kuin ammattilaistenkin näkökulma. VideoVisitin palvelu täyttää myös terveydenhuollon korkeat turvallisuus- ja tietosuojavaatimukset.

Yhteiskunnassamme on kasvava tarve etähoivalle

Mainin sijoitus VideoVisitiin korostaa etähoidon kasvavaa merkitystä yhteiskunnassamme sekä sen tuomaa lisäarvoa. Etähoidon ja telelääketieteen markkinat ovat kasvaneet nopeasti viime vuosina COVID-19:n seurauksena. Markkinan ennustetaan jatkavan kasvuaan 27 prosenttia vuodessa seuraavat kuusi vuotta. Markkinakasvu johtuu useista tekijöistä, kuten teknologian lisääntymisestä, kasvavista terveydenhuollon menoista sekä väestön ikääntymisestä.

”VideoVisitin ratkaisut tarjoavat paljon etuja niin terveydenhuollon asiakkaille kuin terveydenhuollon organisaatioillekin. Palvelumme on todistetusti 85 prosenttia kustannustehokkaampi kuin fyysinen kotihoito, ja samalla se helpottaa terveydenhuollon tarjoajien työtaakkaa”, toteaa Juhana Ojala, VideoVistin toimitusjohtaja.

” Yli 50 prosenttia alustamme etähoivakäynneistä tehdään hoitohenkilökunnan toimesta, jotka varmistavat, että heidän potilaansa ottavat oikean lääkityksen oikeaan aikaan. Matka-ajoissa voidaan niin ikään säästää, ja kohdentaa kotihoidon resursseja vaativammille asiakkaille – niille, jotka ehdottomasti tarvitsevat fyysistä kotikäyntiä“, hän jatkaa.

Digitaaliset ratkaisut yksi vastaus vanhusten yksinäisyyden torjuntaan

Ojalan perhe kehitti alun perin VideoVisit-ohjelmiston parantaakseen yhteydenpitoaan kaukana asuvaan, sairaaseen sukulaiseensa. VideoVisit on sittemmin nauttinut nopeasta kasvusta ja menestyksestä. Se on vakiinnuttanut asemansa Suomen kotihoidon markkinalla johtavana ratkaisuna, joka auttaa vanhuksia torjumaan yksinäisyyttä ja lisäämään turvallisuutta.

Alustaa on helppo käyttää tabletilla, joka on aina valmiustilassa. Sen avulla ikäihmisten on helppo ottaa yhteyttä hoitohenkilökuntaan aina tarvittaessa. Ratkaisu edistää myös sosiaalista vuorovaikutusta kuten ryhmäruokailua. Se auttaa sairaanhoitajia varmistamaan, että iäkkäät potilaat syövät kunnolla ja nauttivat myös sosiaalisesta kanssakäymisestä.

VideoVisit laajentaa kansainvälisille markkinoille

Mainin pääoma ja osaaminen tuo mukanaan kasvumahdollisuuksia. Käynnissä on esimerkiksi täydentävien ratkaisujen kehittäminen olemassa oleville asiakkaille sekä kansainvälistymisstrategia, joka sisältää sekä kumppanuuksia että valikoituja lisäyrityskauppoja.

“Mainilla on laaja kokemus terveydenhuollon markkinoista nykyisten yhtiöidemme kautta, kuten SDB Group ja Enovation Benelux-maissa sekä Alfa eCare Pohjoismaissa. Odotamme innolla tämän tiedon hyödyntämistä VideoVisitin kanssa. Tavoitteena on vahvistaa jo nyt hyvää asemaa Euroopan etähoivan markkinoilla. Mainin tuella VideoVisit voi kehittää ja parantaa palvelutarjontaansa ja viestintäkykyä. Se tarkoittaa, että yritys voi tarjota entistä enemmän lisäarvoa asiakkailleen”, toteaa Wessel Ploegmakers, partneri ja Pohjoismaiden toimiston johtaja Main Capital Partnersilta.

VideoVisit

VideoVisit on vuonna 2010 perustettu suomalainen, digitaalisen terveydenhuollon yritys, joka tarjoaa ratkaisuja etähoivaan ja etävastaanottoihin. Palvelu on käytössä jo yli 200 kunnassa Suomessa. VideoVisit työllistää noin 30 henkilöä Helsingin ja Kuopion toimipisteissään. VideoVisit-alustalla tehdään vuosittain yli miljoona virtuaalihoitokäyntiä. Se tuo yli 40 miljoonan euron vuotuiset säästöt hoitoalan toimijoille.

Main Capital Partners

Main Capital Partners on johtava ohjelmistosijoittaja Benelux-, DACH- ja Pohjoismaissa. Mainilla on lähes 20 vuoden kokemus ohjelmistoyritysten vahvistamisesta ja Main tekee tiiviisti yhteistyötä portfolioyritystensä johtoryhmien kanssa strategisena kumppanina kestävän kasvun toteuttamiseksi ja erinomaisten ohjelmistoryhmien rakentamiseksi. Mainilla on yli 45 työntekijää, ja sillä on toimistot Haagissa, Tukholmassa ja Düsseldorfissa. Lokakuussa 2021 Mainilla on hallinnoitavia varoja yli 2,2 miljardia euroa. Main on sijoittanut tähän mennessä yli 130 ohjelmistoyritykseen. Nämä yritykset ovat luoneet työpaikkoja noin 4 000 työntekijälle.

Lisätietoa

VideoVisit
Juhana Ojala
Toimitusjohtaja
juhana.ojala@videovisitglobal.com

EQ
James Culverhouse
+44 (0)20 7223 1100 / +44 (0)7912 508 322
james.culverhouse@eqcorp.co

 

Ajankohtaista

Kaikki artikkelit