,

Etähoidon asiantuntijapalveluita Hyvinvointialueille

Vantaa
30. elokuuta 2022

Hyvinvointialueiden käynnistäessä toimintaansa, VideoVisit Oy tarjoaa sote-uudistukseen asiantuntijatukea hyvinvointialue-tasoisen etähoidon palvelumallien jalkauttamiseen ja muutosjohtamiseen. Yrityksellämme on yli 10 vuoden kokemus etähoidon ja kotiin vietävien palvelumallien kehittämisestä ja jalkauttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon sektorille.

Kuntalaisille helposti saavutettavat etäpalvelut

Hyvinvointialueiden järjestämisvastuun alle siirryttävissä palveluissa digitaalisia palvelumuotoja on otettu laajasti käyttöön viime vuosina, kuten valtakunnalliset tavoitteet edellyttävätkin. Uusiin organisaatioihin siirryttäessä on erinomainen ajankohta yhdistää paikallisten toimintayksiköiden resursseja ja yhdenmukaistaa niiden toimintatapoja. VideoVisit on mukana useilla tulevilla hyvinvointialueilla varmistamassa laadukkaat, kustannustehokkaat ja tasavertaisesti saavutettavat etäpalvelut. Asiantuntijamme tukevat hyvinvointialueita koko organisaation kattavien etähoidon ja kotiin vietävien palvelumallien suunnittelussa.

Asiantuntijakumppani etähoidon palvelumallien onnistuneeseen toteutukseen

VideoVisit auttaa hyvinvointialueita etähoidon palvelumallien laajentamisessa kuntatasoisista ratkaisuista hyvinvointialueen palveluiksi. Olemme parhaimmillamme, kun voimme olla tukemassa hyvinvointialueen kokonaisvaltaisesti kattavan etähoidon palvelumallien suunnittelua ja käyttöönottoa.

Muutoksen onnistuminen edellyttää tehokasta johtamista. Asiantuntijamme auttavat myös organisaatiota johtamaan muutos onnistuneesti läpi ja ovat tarvittaessa muutosta johtavan henkilön tukena.

Kokeneet asiantuntijamme vastaavat mm.

  • Projektin kokonaisvaltaisesta hallinnasta
  • Etähoidon palveluprosessien suunnittelusta koko hyvinvointialueelle (avopalvelut, kotiin vietävät palvelut, erikoissairaanhoito)
  • Palvelumuotoilusta hyvinvointialueiden tulosalueiden tarpeet huomioiden
  • Muutosjohtamisen työkalujen tarjoamisesta HVA-johdolle
  • Henkilöstön tukemisestä läpi projektin

Etähoiva kotiin vietävissä palveluissa

Hyödyntämällä asiantuntijapalveluitamme hyvinvointialueet saavat muutoksen johtamisen lisäksi apua muun muassa keskitetyn etähoivayksikön ja hajautetun etähoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Etähoivan huomioiminen palveluohjauksessa ja yhdessä hyvinvointialueen ammattilaisten kanssa toteutettu asiakaskartoitus varmistavat, että oikeat asiakkaat löytyvät palveluun heti. Etähoivan toteutuksessa on tärkeää, miten palvelu ja sen hyödyt esitellään asiakkaille, jotta asiakkaat haluavat ottaa palvelun käyttöön.

Digiklinikka-palvelumalli avopalveluissa

Digiklinikka-mallin (chat- ja videovastaanotto) osalta tarjoamme apua alueellisen etävastaanotto-toimintamallin suunnitteluun ja rakentamiseen. Tuemme Digiklinikan (täysin keskitetty malli) ja kevyempien mallien käyttöönotoissa. Meiltä luonnistuvat palvelumuotoilua hyödyntäen niin kokonaisvaltainen alueellinen suunnittelu kuin palveluiden käyttöönottoprosessit. Annamme asiantuntijatukea tai otamme tarvittaessa vetovastuun koko käyttöönottoprojektin läpiviennistä.

Asiantuntijapalvelun avulla nykyiset kunta-asiakkaat ja tulevat hyvinvointialueet saavat palvelut nopeammin ammattilaisten käyttöön.  Samalla loppuasiakkaat pääsevät käyttämään etäpalveluita entistä sujuvammin. Organisaatiot saavat koko tiimimme osaamisen käyttöönsä ja maksavat vain tehdystä työstä.

Kokenut tiimimme hyvinvointialueenne tukena

Eija Kakko on vienyt etähoivaa eteenpäin vuodesta 2015 asti. ”Olen varma, että etähoivasta olisi apua myös hyvinvointialueiden palvelujen tuottamisessa. Etähoiva on loistava tapa tarjota asiakkaille palveluita kotiin – asiakkaan omien tarpeiden mukaan”.

Viimeisen kahden vuoden aikana Eija on auttanut yli 25 organisaatiota ottamaan etähoivapalvelun käyttöön tai on ollut mukana laajentamassa etähoivan käyttöä. Organisaatiot ovat hyötyneet siitä, että heidän ei ole tarvinnut pohtia kaikkea alusta asti yksin, vaan Eija on tarjonnut organisaatioille mallit toimintaan. Näitä malleja on muokattu yhdessä asiakkaiden kanssa heidän tarpeisiinsa sopiviksi, menestyksekkäin tuloksin.

Hanna-Mari Smolander on koulutukseltaan sairaanhoitaja. Hän on työskennellyt useissa erilaisissa projekteissa ennen Oiva Healthille siirtymistä. Esimerkiksi Ikaalisten kaupungilla hän on organisoinut kotisairaalatoiminnan käyttöönoton sekä kouluttanut henkilöstön toimintaan.  Hanna-Mari on toiminut projektipäällikkönä Evondos lääkerobotin käyttöönotossa Ikaalisten kotihoitoon ja mielenterveyspalveluihin sekä Oiva Healthin käyttöönotossa kotihoidon asiakkaille.

Hanna-Marilta löytyy kokemusta niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon puolelta. Hanna-Marin myötä Oiva Health sai valtavasti osaamista ja uutta energiaa etähoivan käyttöönottoihin sekä laajentamiseen olemassa olevilla ja uusilla asiakkailla. 

Päivi Soininen on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla, kätilö YAMK. Päivi on työskennellyt niin sairaanhoitajan, kätilön kuin digitalisaation kehittämisen työtehtävissä ennen siirtymistä Oiva Healthille. Viimeisin työkokemus Päivillä on hanketyöntekijänä Tulevaisuuden sote-keskus hankkeessa Kysteri PSSHP alueella. Hankkeessa hänen tehtäviinsä kuului muun muassa sähköinen asiointi ja etä- ja mobiilipalvelut. Päivin mukana Oiva Health sai digiklinikka-puolen osaamiseen vahvistusta ja uutta osaamista asiakkaiden tueksi. 

Lisätietoja

Otathan yhteyttä myyntiimme, mikäli haluat keskustella etähoidon tai  asiantuntijapalvelumme mahdollisuuksista alueellasi.

Oiva Health
Eija Kakko
Virtual Care – Consulting Lead
eija.kakko@oivahealth.com
+358 (0)44 4918 683

 

Ajankohtaista

Kaikki artikkelit