,

Digital hemtjänst rehabiliterar och gör vardagen mer social för de äldre

Människor bor hemma allt längre. Det är viktigt för samhället att stödja hemmaboendet, men det är en utmaning att säkerställa tillräckliga resurser. De nya lösningarna inom digitala vårdtjänster och digital hemtjänst spelar därför en nyckelroll när det gäller att lösa denna utmaning.

I det egna hemmet kan äldre personer handla som de själva önskar alltefter den egna handlingsförmågan och de egna krafterna. Hemmaboendet stöder den äldres övergripande välbefinnande och gör livet mer tillfredsställande. De flesta människor skulle helst bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

Innehåll och aktiviteter i hemmet via fjärranslutning

Målet med den digitala hemtjänsten är att stödja hemmaboendet. Med digital hemtjänst som genomförs via videoförbindelse kan man förverkliga till exempel hemvårdsbesök på distans, individ- och grupprehabilitering och sociala stunder.

Det är viktigt att förstå att avsikten inte är att den digitala hemtjänsten ska ersätta fysisk vård om den äldre behöver detta. Tanken är snarare att komplettera den traditionella fysiska vården med nya vårdformer: ett vårdbesök som genomförs på distans är en rehabiliterande och social händelse för en äldre människa som har bra kondition. Vårdpersonalen inom den digitala hemtjänsten kan i sin tur koncentrera sig helt och hållet på patienterna och vad de har att berätta.

Med tanke på resurserna är den digitala hemtjänsten också en effektiv lösning: det kan sparas tid i och med att hemvårdaren inte behöver flytta sig mellan olika ställen hela tiden. Inom den digitala hemtjänsten kan man med hjälp av tjänsten till exempel säkerställa att den äldre tar sin medicin, hjälpa vid måltider samt ordna olika typer av rehabiliterande gymnastik.

Digital hemtjänst blir en naturlig del av social- och hälsovårdstjänsterna

VideoVisit är föregångare inom den digitala hemtjänsten. Företaget tillhandahåller en plattform för digitala vårdtjänster som bland annat består av digital hemtjänst. Tack vare den avancerade teknologin är teknologin inte ett hinder utan en möjlighet för de äldre. I praktiken får den äldre tillgång till en surfplatta som kopplar upp sig med en knapptryckning. Eller vid behov till och med ännu enklare.

Såväl den äldres anhöriga som yrkesmänniskor inom social- och hälsovården kan ha fördomar mot att använda teknologi inom vården. Användarerfarenheterna visar att den digitala hemtjänsten ändå upplevs som till och med mer positiv än traditionella hemvårdsbesök: vårdaren har ingen brådska, ett genuint möte och att få stanna upp en stund är en värdefull upplevelse för den äldre som bor hemma. Dessa stunder är ofta dagens höjdpunkter och av mycket stor betydelse för klienterna inom den digitala hemtjänsten.

Nya insikter kan ändra de egna fördomarna och tänkesätten. Livet och framtiden kan bli betydelsefullare och lyckligare när vi har en fördomsfri och nyfiken inställning till nya förfaringssätt och förstår att teknologin kan stödja hemmaboendet.

Juhana Ojala
CEO – VideoVisit

Recent posts

All posts