Vivago Oy ja VideoVisit Oy syventävät yhteistyötään

Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa 26.5.2016

Virtuaalisen hoivan ja hyvinvointitiedon tarjoamat mahdollisuudet kehittyvät edelleen

Vivago Oy ja virtuaalisia hoivapalveluita tarjoava VideoVisit Oy ovat juuri solmitun yhteistyösopimuksen myötä syventämässä uniikkia kokonaisratkaisua, joka varmistaa asukkaan hyvinvointia ja tuo turvaa kotona asumiseen. Kokonaisratkaisu tehostaa palvelun tarjontaa ja saa aikaan merkittäviä säästöjä virtuaalisten käyntien määrän kasvaessa.

Uniikki palvelu kotihoidon ja kuntoutuksen tueksi on saanut erinomaisen vastaanoton

Vivago Oy ja VideoVisit Oy tarjoavat kotihoidon ja kuntoutuksen tueksi virtuaaliset kotihoidon käynnit,

joissa asukkaaseen otetaan suoraan kuva ja puheyhteys. Kontaktissa yhteydenoton aikana sekä Vivagon hyvinvointitiedolla saadaan tärkeää informaatiota asukkaan voinnista ja siinä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Oikea-aikainen reagointi voinnissa tapahtuviin muutoksiin on mahdollista, kun hyvinvointitiedon lisäksi saadaan nopeasti yhteys asukkaaseen.

Kasvava mielenkiinto virtuaalisia hoivakäyntejä ja hyvinvointitiedon hyödyntämistä kohtaan on ohjannut

Vivago Oy:n ja VideoVisit Oy:n yhteistyötä eteenpäin. Molemmat näkevät yhteistyössä paljon potentiaalia ja mahdollisuuksia tulevaisuuden palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä. Mitattava hyvinvointitieto yhdistettynä virtuaaliseen kuva-ja puheyhteyteen antavat paljon tietoa asukkaan voinnista ja sen kehittymisestä. Turvallisuuden tunteen lisääntyminen ja tarvittaessa hoivahenkilöstöön saatava yhteys

tuovat kotona-asumiseen laatua ja tehostavat kotihoidon palveluiden tarjoamaa.

Palvelukokonaisuus kehittyy edelleen

Vivago Oy ja VideoVisit Oy rakentavat palvelukokonaisuutta yhä monipuolisemmaksi, mutta myös myynnillinen yhteistyö tuottaa hyviä tuloksia. Yritysten tarjoama uniikki kokonaisratkaisu avaa yhteisiä asiakkuuksia, esim. Porin Kaupunki hyödyntää yritysten tarjoamaa kokonaisratkaisua kotihoidossa ja kuntoutuksessa.

Vivago Oy:n ja VideoVisit Oy:n yhteisratkaisussa asiakkaan suorittamat sekä automaattiset hälytykset avaavat videoyhteyden asiakkaan ja hälytyksen vastaanottavan tahon välille. Palvelun avulla myös omaiset voivat seurata asiakkaan hyvinvointitietoja sekä voivat ottaa tähän virtuaalisen yhteyden.

Palvelukokonaisuutta ollaan kehittämässä edelleen ja hyvinvointitietoja ollaan linkittämässä saumattomasti

virtuaaliseen hoivaan. Nyt hoiva-ammattilaisen näkymässä hyvinvointitiedot avautuvat suoraan asiakkaan kuvanäkymän yhteyteen. Näin tuloksia voidaan seurata reaaliajassa ja asukkaan hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin reagointi on entistä nopeampaa.

Lisätietoja:

Vivago Oy
Arto Mikkola, Product Manager
Puh.  050 431 3335
arto.mikkola@vivago.com

Vivago Oy
Maria Lavonen, CEO
Puh. 040 8400 365
maria.lavonen@vivago.com

VideoVisit Oy
Juhana Ojala, Sales Director
Puh. 040 568 2182
juhana.ojala@videovisitglobal.com

Ajankohtaista

Kaikki artikkelit